Het bestuur van de Stichting Ripassa bestaat uit de volgende leden:

               - Quincent Ripassa, voorzitter;
                 jeugdactiviteiten & multi-media contacten


              


               - Kurd Ripassa, secretaris & webmaster


      
              

               - Jeff Ripassa, penningmeester a.i.  (vacature per 2011)

               - Joyce Ripassa-Schalk, bestuurslid & redacteur;
                 vormgeefster familieblad ‘De Waringin’  (vacature per 2011)


               - Wendy Ripassa, bestuurslid
              

               - Ernst Ripassa, ere-bestuurslid

Adresgegevens

Secretariaat:
W.K. Ripassa
Hoflandstraat 3
3815 PP Amersfoort
E-mail: kurd.ripassa@gmail.com


Redactie:                                        Redactie-waarneming:
E.J.A. Ripassa-Schalk                 Wendy Ripassa
Rossinistraat 510                       Email: info@foreignaffairs.nl
1962 PG Heemskerk
Telefoon: 0251-233445
E-mail: ew_ripassa@ziggo.nl

-----------------------------------------------------------------------------------
VACATURE

Wij zijn nog opzoek naar een kandidaten voor de bestuursfuncties:
Penningmeester en functie Redacteur-Bestuurslid.

Per 15-05-2011 is de functie van penningmeester, tijdelijk overgedragen aan Jeff
Ripassa, die deze functie a.i. gaat waarnemen.

Heeft u belangstelling voor een van deze functie en/of wilt u informatie hierover?
Stuur een email naar: kurd.ripassa@gmail.com© Stichting Ripassa 2019      
Copyright 2019 © Stichting Ripassa