Welkom op de officiële website van de Stichting Ripassa.

De Stichting Ripassa heeft als doel de leden van de familie Ripassa, afstammelingen van
Johannis RIPASSA en Sakia, over de hele wereld met elkaar in contact te brengen en
onderzoek te doen naar de familie-geschiedenis.

Enkele activiteiten die met dit doel op regelmatige basis worden ontplooid, zijn:
- het uitgeven van een familieblad, ‘De Waringin’, eenmaal per jaar;
- het organiseren van een Familiedag, eenmaal per jaar;
- het verrichten van stamboomonderzoek.

-----------------------------------------------------------------------------------
     
                   -----------------------------------------------------------------------------------
        DE FOTO'S VAN DE FAMILIE-REUNIE 2017 STAAN ONLINE...   -----------------------------------------------------------------------------------
                               NIEUWS VAN DE STICHTING...
              Per 2015 gebruikt de Stichting een andere bankrekening !
     Voor betalingen kunt u het onderstaande bankrekening gebruiken:

       Rekening: NL28ABNA0571060978  t.a.v. J.R.Ripassa 
-----------------------------------------------------------------------------------
   

Copyright 2019 © Stichting Ripassa
07-02-2019
Uw scherm resolutie is:
WIE ZOU IN 2019 ONZE WEBSITE WILLEN SPONSEREN?

Laat het ons gerust even weten... 
© Stichting Ripassa 2019