RIPASSA FAMILIEDAG 2017...

De Ripassa Familiedag werd gehouden op 13 augustus 2017 te Haaksbergen.
We waren te gast bij Floor & Tamara Ripassa

Er is een eenvoudig fotoverslag hiervan terug te vinden in een Facebook album.
Klik op de foto en de fotopagina zal worden geopend.

De entree was gratis en iedereen had iets te eten gemaakt voor het gezamenlijk buffet,
dat door de medewerkers van de watersportvereniging mooi is neergezet.

Dank aan Floor & Tamara Ripassa, met een hartelijke familiegroet,
Bestuur Stichting Ripassa

-----------------------------------------------------------------------------------
VACATURE

Wij zijn nog opzoek naar een kandidaten voor de bestuursfuncties:
Penningmeester en functie Redacteur-Bestuurslid.

Per 15-05-2011 is de functie van penningmeester, tijdelijk overgedragen aan Jeff Ripassa,
die deze functie a.i. gaat waarnemen.

Heeft u belangstelling voor een van deze functie en/of wilt u informatie hierover?
Stuur een email naar: kurd.ripassa@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------
STAMBOOM-NIEUWS

Op 26-11-2011 is er een update van de Familiestamboom online gezet. Deze is de
vervanger van de versie uit het jaar 2000. Momenteel zijn we druk doende om de
vernieuwde stamboom netter uit te werken en gereed te maken voor publicatie op deze
website. Klik hiernaast op de button "STAMBOOM". Co Ripassa is de stamboom aan het
bijwerken. De stamboom is helaas nog lang niet compleet. Laat ons weten, als u na het
bekijken van de stamboom nog aanvullingen wilt doorgeven. Dat kan via het onderstaande
Emailadres. Momenteel bevat de stamboom 648 personen...
-----------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2019 Stichting Ripassa
Stichting Ripassa 2019
06-02-2019