STICHTING

De Stichting Ripassa heeft als doel de leden van de familie Ripassa, afstammelingen van
Johannis RIPASSA en Sakia, over de hele wereld met elkaar in contact te brengen en
onderzoek te doen naar de geschiedenis van deze familie.

Enkele activiteiten die met dit doel op regelmatige basis worden ontplooid, zijn:
- het uitgeven van een familieblad, ‘De Waringin’, eenmaal per jaar;
- het organiseren van een familiedag, eenmaal per jaar;
- het verrichten van stamboomonderzoek

-----------------------------------------------------------------------------------
VACATURES

Wij zijn nog opzoek naar een kandidaten voor de bestuursfuncties:
Penningmeester en functie Redacteur-Bestuurslid.

Per 15-05-2011 is de functie van penningmeester, tijdelijk overgedragen aan Jeff
Ripassa, die deze functie a.i. gaat waarnemen.

- Bestuurslid & redacteur/vormgever familieblad "De Waringin"

Per 15-05-2011 is de functie van Bestuurslid & redacteur/vormgever beschikbaar.
Momenteel neemt Joyce Ripassa deze functie nog waar.

Heeft u belangstelling voor een van deze functie en/of wilt u informatie hierover?
Stuur een email naar: kurd.ripassa@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------
Copyright 2019 © Stichting Ripassa
© Stichting Ripassa 2019